Reklamace zboží - poškození při přepravě

 

GARANTUJEME VÁM ODESLÁNÍ NEPOŠKOZENÉHO A ŘÁDNĚ ZABALENÉHO ZBOŽÍ

Garantujeme  Vám odeslání řádně zabaleného zboží ve 100 % stavu. 

Během balení Vaší objednávky pečlivě kontrolujeme její obsah, abychom předešli odeslání vadného či poškozeného zboží.

Dbáme na řádné probalení jednotlivých kusů a celkové zabalení objednávky.

V ojedinělých případech může i tak dojít k poškození zboží při přepravě. Množství poškozených zásilek se pohybuje  do 1 % z celkového objemu přepravy. 

 

PŘEBÍRÁNÍ ZÁSILKY

Při přebírání zásilky zkontrolujte stav balení! Obal zásilky nemusí jevit známky poškození, ale i přesto mohlo dojít k pádu a poškození křehkého obsahu. Proto doporučujeme se zásilkou při přebírání ZATŘÁST!

Pokud obal zásilky jeví známky poškození či se Vám po zatřesení zdá její obsah rozbitý/ chrastí - v ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ zásilku NEPŘEBÍREJTE!

V tomto případě uveďte výhradu do přepravního listu nebo trvejte na sepsání reklamačního protokolu s řidičem před potvrzením převzetí a zkontrolujete obsah zásilky, zejména není-li zboží fyzicky poškozeno.

Pokud zákazník převezme zásilku s viditelně poškozeným obalem, aniž by uvedl výhradu do přepravního listu či sepsal s řidičem reklamaci, má se za to, že bylo zboží doručeno řádně, v pořádku a nepoškozené.

 

Pokud zjistíte poškození zásilky až po rozbalení - JAK POSTUPOVAT

Zásilku je nutné nafotit, abychom přepravci doložili řádné zabalení zboží. 
Seznam fotek pro uplatnění reklamace
- vnější přepravní krabice s přepravními štítky, nejlépe ze dvou stran 
- balení uvnitř krabice - kartonová stříž, bublinková folie, papír apod. 
- poškozené kusy

 

Výše uvedené fotografie nám spolu s číslem objednávky zašlete na emailovou adresu: info@gastro-store.cz nejpozději do 48 hodin od převzetí zásilky. Pozdější nahlášení již nebude akceptováno!